Språkprojektet Souns
SOUNS - ETT PEDAGOGISKT VERKTYG
2018-08-21 - 2021-12-31
 
Inom Afrika projektet Protea arbetar vi nu vidare med Souns - Ett pedagogiskt verktyg för att lära läsa och skriva. Det är ett treårigt Global Grantprojekt godkänt av RI. Tre klubbar i vårt Distrikt, Falsterbo-Skytts RK, Landskrona Citadell RK samt Landskrona Glumslöv deltager tillsammans med vårt Distrikt 2390, en klubb i USA samt Pretoria East RC och Distrikt 9400 (SA). Metoden bygger på att barnen bygger ord med bokstäver och ljuder sig fram till orden. Projektet kommer att utvidgas till Mamelody, en Township med 300 000 invånare.
 

SOUNS- ett pedagogiskt verktyg att lära läsa och skriva

Souns utvecklades av montessorilärarinnan Brenda Ericsson i USA för tiotalet år sedan. Metoden har presenterats på ett antal RI Conventions och Assembles och stöds således av RI för att öka läskunnigheten i världen. Metoden har framgångsrikt använts på många håll i världen, t.ex. Puerto Rico, USA och Sydafrika.
I Sydafrika (SA) har man redan drivit två Global Grantprojekt runt Pretoria och Knysna och därigenom nått ca 12 000 barn. Metoden bygger på att barnen bygger ord med bokstäver och ljuder sig fram till orden.
 
Lär läsa och skriva med Souns. Här kollas arbetet av Edie och Robin Jones (projektledare) samt Barbro Boström.

Lär läsa och skriva med Souns. Här kollas arbetet av Edie och Robin Jones (projektledare) samt Barbro Boström.

Här pågår inlärning

Budget 39 000 US$

Nu inleder vi ett nytt 3-årigt Global Grantprojekt, godkänt av RI. Tre klubbar i vårt Distrikt, Falsterbo-Skytts RK, Landskrona Citadell RK samt Landskrona Glumslöv deltager tillsammans med vårt Distrikt 2390, en klubb i USA samt Pretoria East RC och Distrikt 9400 (SA). Pretoria East RC är den lokala klubben som driver projektet. Budget för hela projektet är 39 000 US$.

Helhetslösning i Sydafrika

Tidigare har man köpt bokstäverna från USA. Vi kommer nu att tillverka bokstäver själva, både för att få ner kostnaderna (från 200 US$/set till 75) och för att kunna anpassa typsnittet till det aktuella i SA och lättare kunna komplettera.
Vi har samarbetsavtal med två universitet i Pretoria. Elever på Pretoria University kommer att som praktik i sin utbildning tillverka bokstäverna med hjälp av 3D-skrivare.
North West University har den främsta lärarutbildningen i SA. 200 lärarstuderande kommer varje år att introduceras i metoden och få vars ett set från Rotary. Intentionen är att de skall använda SOUNS i sin praktik under hela sin utbildningstid och sedan i sin fortsatta lärargärning.
Vi kommer även att fortsätta samarbetet med andra organisationer som PEN, PeaceCorps och SA-care.
 

Mamelody

Vi kommer att utvidga projektet i Mamelody, en Town Ship med 300 000 invånare varav 98,89% svarta och  500 förskolor. Här räknar vi  att nå 26 förskolor med ca 2 800 barn.
 
Mamelody, en Township med 300 000 invånare, varav 98,89 % svarta utanför Pretoria i Sydafrika.
 
 
 
Totalt räknar vi med att nå 15 000 barn i förskolor och skolor/år.

Vår volontär

Rotarianen Camilla Fjätström, i USA utbildad montessorilärare från Landskrona Glumslöv RK kommer att verka som volontär under ca två månader under första halvåret 2019. Själva resan och försäkring bekostas inom projektet medan uppehälle, mat och dagliga transporter ordnas lokalt av rotarianer i Pretoria East RC.
 
Camilla Fjätström, vår volontär
 
Undertecknad och Kurt Boström kommer att åka ner till SA under oktober tillsammans med Camilla för att introducera henne och ta de kontakter med universitet och samarbetspartners och lokala rotarianer, som behövs för att kunna planera själva vistelsen. Denna resa kommer att helt betalas av oss själva.
Vi vill med projektet!
 
  • Öka läskunnigheten för barn i underutvecklade områden i Sydafrika
  • Ge lärare och lärarstuderande verktyg för bättre läsinlärning
 

Vill du veta mera?

Kontakta gärna mig eller gå in på Souns hemsida souns.com eller souns.org Jag och/eller Camilla kommer gärna till din klubb och berättar mera
Barbro Boström. Landskrona Glumslöv RK
Koordinator för Sverige i Souns-projektet