Projektet Flickfrid
FLICKFRID
2018-09-20
Rotary Internationals lagråd antog 2016 ett uttalande mot kvinnlig könsstympning
I Landskrona vill Rotarys projektgrupp FlickFrid bidra till detta arbete med att ge saklig
information om konsekserna av kvinnlig omskärelse - Female Genital Mutilation (FGM).
 
Rotary Internationals lagråd antog 2016 ett uttalande mot kvinnlig könsstympning
I Landskrona vill Rotarys projektgrupp FlickFrid bidra till detta arbete med att ge saklig
information om konsekvenserna av kvinnlig omskärelse - Female Genital Mutilation (FGM).
Utgångspunkten är att varje individ har rätt att bestämma över sin egen kropp.
Projektet FlickFrid startade under 2016 på uppdrag av Landskrona-Citadell RK och drivs av en
arbetsgrupp bestående av medlemmar från Landskrona-Citadell RK, Glumslöv RK, samt en
medlem från Landskrona-Citadell IWC. Även icke medlemmar deltar med stort engagemang i
arbetet mot kvinnlig omskärelse. Detta arbete utgår från en projektbeskrivning som har
godkänts av klubbarna.
Projektet sponsras av RISK (Riksföreningen Stoppa Kvinnlig Könsstympning) och av
dataföretaget RIADA i Göteborg.
Projektet har förankring i Landskrona stad.
Det har tryckts upp informationsbroschyrer och skapats en hemsida för att göra FlickFrid
märkbart.
I projektet har vi som mål att utbilda informatörer i vår kommun samt samla in bidrag som kan
användas på lokal, nationell och internationell nivå.
 
Vårt mål är att Landskrona stad ska arbeta för att bli en föregångare när det gäller arbete med
att sprida kunskap om FGM och dess konsekvenser och på så vis bidra till att könsstympning
stoppas.