Online Registration
  • Registration for this event is now closed.
14
dec
2021
Landskrona Citadell
Örenäs slott

Sweden

Rotarykamrater!
Vår klubb brukar som bekant fira jul sista mötet innan jul med en jul lunch. Förra året
blev det inget av med det på grund av pandemin. I styrelsen har vi diskuterat hur vi ska
göra i år.
En ny tradition föds!
I takt med att samarbetet mellan vår Rotaryklubb och den i Glumslöv fördjupas alltmer
har styrelserna i de två klubbarna beslutat att även utöka utbytet på det sociala planet.
 
Vi har därför erhållit en vänlig inbjudan att ihop med Glumslövs Rotaryklubb
avnjuta Örenäs slotts Lilla Julbord, tisdagen den 14 december kl. 18.00.
Vår klubb bjuder sen, på motsvarande sätt, in Glumslöv till julbord nästa år. Klubbarna
arrangerar alltså fortsättningsvis julbord vartannat år.
 
I kunglig miljö får vi den 14/12 avnjuta läckerheterna på Örenäs till ett pris av 250
kr/person. Var och en bekostar sedan de drycker man önskar.
Det kommer också att bjudas på julsånger av Kvistofta barnkör.
 
Vår klubb kommer att erbjuda gratis busstransport till och från Örenäs.
För att kunna säkerställa så att erforderligt antal kommer, vill vi ha er anmälan med
antal personer senast den 30 november, via e-post till klubben. Ange även om ni vill
åka med i bussen. Betalning sker i förskott till klubbens konto eller via swish (123 107
9607), med angivande av namn och att det avser julfirandet på Örenäs senast den 7
december 2021.
 
Varmt välkomna!
 
Per-Olov Karlsson, president i Landskrona Citadell Rotaryklubb