Online Registration
18
jan
2021
Landskrona Citadell
Hotell Öresund

Sweden

Jessica Abbott: "Hanligt, honligt och allt däremellan".  Vi gästas av den från "Fråga Lund" kända Lundaforskaren Jessica Abbott som talar om könsroller i naturen och vad dessa betyder hos människan.