Online Registration
26
apr
2021
Landskrona Citadell
Hotell Öresund / Digitalt

Sweden

”Hur ser brottsligheten ut i Sverige och hur motverkar vi den?”.

Vi gästas digitalt av landskroniten och chefen för polisens nationella operativa avdelning, tillika ställföreträdande rikspolischefen, Johan Olsson.

OBS Digitalt möte!

Länk till mötet:

https://zoom.us/j/91761547065